Update 4 november

 

Het laatste hoofdstuk voorlopig...

03-09-2019

Van de gemeente Veendam hebben de de onderstaande bevestiging ontvangen m.b.t. de milieu-categorisering aldaar.

 

Beste mevrouw,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vrijdag jl. hierbij nog de volgende informatie over Gromes Plender BV te Veendam.

Gromes PLender is bij ons ingedeeld in milieucategorie 3.1.

Update 1 september

De werkgroep wacht nog op informatie van de gemeente Veendam m.b.t. de milieu categorisering aldaar.

 

- Zitting bezwarencommissie 4 september.docx

 

3 augustus 2019 

Uitslag van de aanvraag tot een voorlopige voorziening.

 

Afgelopen donderdag 1 augustus werd in de rechtbank in Lelystad in een spoedprocedure de aanvraag voor een voorlopige voorziening behandeld met betrekking tot de bouwwerkzaamheden van de mestsilio’s. De uitslag van zo’n voorlopige voorziening is of de bouwwerkzaamheden tot de uitslag van de bezwaartermijn mogen doorgaan of moeten stoppen. De rechter heeft besloten dat de bouw door mag blijven gaan. Daarmee is nog steeds niet zeker of het bedrijf de silo’s straks ook mag gaan gebruiken. Daarvoor moeten eerste de ingediende bezwaarschriften worden behandeld. Dit gebeurt op 4 september as. in een openbare zitting. Inmiddels zijn er bij de gemeente 24 bezwaren binnengekomen en dat kunnen er nog meer worden; tot 7 augustus kunnen er nog bezwaren worden ingediend. Via de link onderaan deze tekst een nieuwsflits van omroep Flevoland met betrekking tot de rechtzaak van afgelopen donderdag.

 

Voor nu blijft het dus afwachten tot 4 september. In de loop van augustus komen we met aanvullende informatie over deze zitting die dan zal plaatsvinden. de link naar de nieuwsflits:

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/173028/bouw-mestsilo-s-bant-mag-voorlopig-doorgaan

26-07-2019

 

Inmiddels is bekend dat de aanvraag voor een voorlopige voorziening op 1 augustus om 15 uur bij de rechtbank in Lelystad wordt behandeld in een openbare zitting. Tijdens deze zitting wordt beoordeeld of de bouwwerkzaamheden tot de uitslag van de ingediende bezwaarschriften moeten worden gestopt of dat die door mogen gaan.

Inmiddels heeft de werkgroep van de gemeente alle communicatie vanuit en naar de gemeente ontvangen met betrekking tot de bouw van de kunstmestsilo’s in Bant, maar ook met betrekking tot de situatie in Creil. De stukken zijn door de werkgroep al gedeeld met  rechtsbijstandsverzekeraars Achmea en Unive. 
Mocht u ook uw rechtsbijstandsverzekering willen voorzien van deze stukken dan zijn deze op te vragen bij info@bant.nl

8-7-2019

 

Hallo Bantenaren,

 

Hierbij de antwoorden van de gemeente op de door de werkgroep gestelde vragen. De eerste vragen zijn schriftelijk gesteld aan de gemeente. De laatste 4 vragen zijn gesteld tijdens het overleg tussen de werkgroep, dorpsbelang, gemeente en Gromes-Plenders, dinsdag 2 juli j.l.

 

De bijlage is de is de 'Melding Activiteitenbesluit' die de firma Gromes Plenders heeft gedaan op 29 april 2019.

 

08-07-2019

Als u bezwaar wilt indienen tegen de door de gemeente verleende vergunning voor de bouw van 6 silo's op het Rister 5 te Bant, kunt u gebruik maken van dit format. De passages welke u zelf dient in/aan te vullen zijn geel gemarkeerd. 

In het format wordt verwezen naar 4 bijlagen. Deze zijn ook bijgevoegd. U dient deze uit te printen en achter de betreffende bladzijde met opschrift "Bijlage" te voegen. 
 
De bezwaartermijn loopt tot uiterlijk 7 augustus. Het is verstandig het bezwaarschrift vóór die datum, eventueel aangetekend, verstuurd ye hebben naar de gemeente dan wel te hebben afgeleverd bij de receptie van het gemeentehuis (vraag dan om een ontvangstbevestiging!).

 

Deze documenten zijn nodig voor het indienen van een bezwaar tegen de verleende vergunning van het Rister 5.

 

7-7-2019

 

Oproep om naar de Raadsvergadering te komen

 

Aanstaande maandag om 13:30 vindt er een gemeenteraadsvergadering plaats, waarin er vragen zullen worden gesteld over de werkwijze van de gemeente ten aanzien van de verleende FLITS-vergunning voor de kunstmestopslag in Bant.

Er zijn circa 50 zitplaatsen op de publieke tribune. Het zou mooi zijn als die voor een groot deel door Bantenaren bezet worden om onze betrokkenheid en ongerustheid te onderstrepen.

 

Als werkgroep van Dorpsbelang hebben we er voor gekozen om de hele kwestie netjes en feitelijk te spelen. Ook onze aanwezigheid als dorp bij de raadsvergadering zou zo moeten zijn. We zijn gewoon toehoorders van deze vergadering en onze aanwezigheid daar, moet voldoende zijn.

 

De vragen zullen worden gesteld in het eerste half uur van de vergadering. Als de vragen behandeld zijn, dan kunnen we de zaal verlaten. Al met al is het dus zeker binnen een half uur klaar. De griffier is op hoogte van het feit dat we na het vragen half uurtje weer vertrekken.

 

Bij voorkeur laat je via facebook of een mailtje aan info@bant.nl even weten als je wilt komen en met hoeveel personen.

3 juli 2019

Gisteravond heeft er overleg plaatsgevonden tussen Dorpsbelang Bant, Werkgroep het Rister 5, Gemeente Noordoostpolder en de directeur van het bedrijf Gromes Plender. Het overleg was bedoeld om informatie te verschaffen rondom de plannen met het Rister 5. We zijn uitgebreid in gelegenheid gesteld om de vragen die we hebben aan de Gemeente en Gromes Plenders te stellen.

 

Wat gaat er precies gebeuren wanneer de opslag in gebruik is?
Gromes Plender gaat de silo’s gebruiken voor de opslag van niet brandbare vloeibare kunstmest. Het vullen van de opslag vindt plaats in aanloop naar het voorjaar. In totaal gaan er ongeveer 630 vrachtwagens in de opslag. Het vullen en legen van de silo’s gebeurt over langere tijd, waarbij opgemerkt moet worden dat er in het voorjaar een piek van ca. 6 weken is in afvoer.

 

Welke stoffen gaan er in de silo’s?
In de silo’s wordt niet brandbare vloeibare kunstmeststoffen opgeslagen. Er worden 2 soorten onderscheiden; 18% magnesium sulfaat en 15% stikstof oplossing. Overige bestanddeel is water.
Anders dan deze stoffen zal er in deze silo’s niet opgeslagen gaan worden. Het bedrijf geeft aan dat het overgrote deel van de transportbewegingen tussen 7:00 en 19:00 plaatsvinden.

 

Wat is te verwachten qua geluid- en stankoverlast?
De vrachtwagens worden gelost en geladen met zogenaamde verdringerpompen. Dit maakt weinig geluid. Het geluid van de vrachtwagens zal de meeste decibels geven.
We hebben potjes mogen ruiken met de vloeistoffen. De magnesium sulfaat is geurloos. De stikstof oplossing bevat ammoniak de je ruikt, maar die geur is zeer vluchtig en zal niet op afstand geroken worden.

 

Hoe is de FLITS procedure volgens de gemeente verlopen.
De FLITS procedure is een middel dat regelmatig wordt toegepast en waar heel veel particulieren en ondernemers veel baat bij hebben. Als een particulier of ondernemer de keus maakt om gebruik te maken van deze procedure dan moet de aanvraag helemaal compleet aangeleverd worden. Als alle stukken compleet zijn en als aan alle voorwaarden wordt voldaan (dus het past binnen de kaders die daarvoor zijn), dan mag de gemeente de vergunning niet weigeren en moet die binnen 5 werkdagen verleend worden. De gemeente bepaalt niet of er gebruik gemaakt wordt van deze procedure, dat doet de aanvrager. In dit geval dus Gromes Plender. Gezien alles compleet was én volgens de gemeente past binnen het bestemmingsplan kon de gemeente dus niets anders dan de vergunning toe kennen.

Na de bespreking
Na de bespreking hebben de werkgroep en Dorpsbelang nagepraat om het vervolg te plannen. Het was goed te merken dat lang niet iedereen gelijk gestemd in de situatie zit. Dat is ook best begrijpelijk. Het gevoel om ergens tégen te zijn voelt niet voor iedereen goed. Moeten we de ondernemer juist niet de ruimte geven, gezien het feit dat de vergunning is toegekend? 

Laat duidelijk zijn dat Dorpsbelang Bant niet zo maar tegen is. We zijn niet tegen Gromes Plender en we zijn blij met een uitbreiding van bedrijvigheid op ons industrieterrein. Waar we wél voor willen waken is dat ons als dorp iets gaat overkomen wat eigenlijk niet kan en wat achteraf ook niet blijkt te kloppen. Daarom zien we het als onze plicht om de werkgroep te faciliteren om de situatie zo goed mogelijk te onderzoeken.

Ontwikkelingen 3 juli
Vandaag was de publicatie in de krant van de melding van het activiteitenbesluit aangaande het Rister 5. De activiteit geeft in de ogen van de werkgroep klip en klaar aan dat dit een activiteit is die in milieucategorie 3.1 valt, terwijl het Rister 5 bedoeld is voor uiterlijk milieucategorie 2. 
Naar aanleiding hiervan zijn er verschillende rechtsbijstandsverzekeraars bij elkaar gebracht. In totaal zijn er vandaag 6 goed gefundeerde bezwaren ingediend. Bij deze bezwaren zijn aanvragen gedaan voor een voorlopige voorziening, waarmee de bouw kan worden gestopt. De werkgroep onderhoudt nauw contact met de rechtsbijstandsverzekeraars.

De gemeenteraadsvergadering van 8 juli as.
De kwestie zal in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli as. zeker aandacht krijgen.
Als dorp is het goed om bij deze vergadering goed vertegenwoordigd te zijn. Er is al eerder gezegd dat meepraten niet mogelijk is. We zijn daar toeschouwers, maar wel toeschouwers die zeker gezien willen worden.
We hebben het hele traject tot nu toe zo professioneel mogelijk aangepakt en we hopen die aanpak ook bij de gemeenteraadsvergadering voort te kunnen zetten. Geen spandoeken, geen lawaai. Gewoon netjes aanwezig zijn om te horen hoe we gehoord worden. Dit is hoe we het als dorp zouden moeten willen doen en dit is waar het werk van de werkgroep bij gebaat is.

 

1-7-2019

Hallo dorpsgenoten,

 
Als u bezwaar wilt indienen tegen de door de gemeente verleende vergunning voor de bouw van 6 silo's op het Rister 5 te Bant, kunt u gebruik maken van dit format. De passages welke u zelf dient in/aan te vullen zijn geel gemarkeerd. 
In het format wordt verwezen naar 4 bijlagen. Deze zijn ook bijgevoegd. U dient deze uit te printen en achter de betreffende bladzijde met opschrift "Bijlage" te voegen. 
 
De bezwaartermijn loopt tot uiterlijk 7 augustus. Het is verstandig het bezwaarschrift vóór die datum, eventueel aangetekend, verstuurd ye hebben naar de gemeente dan wel te hebben afgeleverd bij de receptie van het gemeentehuis (vraag dan om een ontvangstbevestiging!).

 

Onderstaande stukken zijn bij de gemeente afgeleverd:

30-06-2019

Wat is er aan de hand?
De firma Gromes Plenders Fertilizers B.V. heeft onlangs deze kavel aangekocht. Het idee is om daar 6 silo’s te bouwen met een ring van 5 meter hoog, voor op opslag van anorganische (niet dierlijke) vloeibare meststoffen. Voor in de toekomst wordt er mogelijk nog een weegbrug en eventueel een kantoorgebouwtje geplaatst. Dit is de informatie die Dorpsbelang Bant heeft ontvangen van de firma Gromes Plenders Fertilizers B.V. De firma heeft aangegeven bereidwillig te zijn het een en ander te komen toelichten. Dinsdag gaat Dorpsbelang en de speciaal daarvoor opgerichte werkgroep in gesprek met de gemeente en het bedrijf.

 

De vergunning is al verleend door de gemeente
Het is allemaal heel snel gegaan doordat het bedrijf gebruikt heeft gemaakt van een zogenaamde FLITS-procedure. Gebruik maken van deze procedure betekent dat je alle stukken in één keer moet indienen. Als alles klopt en als alles binnen het bestemmingsplan past, dan mag de gemeente de vergunning niet weigeren. De gemeente heeft alles getoetst en is tot de conclusie gekomen dat alle stukken in orde zijn en dat daarom de vergunning moet worden toegekend.

 

De communicatie rondom de vergunningsaanvraag en -toekenning
Vooraf is er geen contact geweest met het dorp. Niemand in Bant wist dus ergens van. De gemeente geeft aan dat Gromes Plenders wel is aangeraden om contact te hebben met de omwonenden, maar geeft ook aan dat ze daartoe niet kan verplichten. Dit heeft ertoe geleid veel dorpsgenoten onaangenaam verrast zijn en ook verontrust zijn.

 

Wat doet dorpsbelang?
Er is door Dorpsbelang Bant een oproep gedaan aan de bewoners voor het vormen van een werkgroep. Inmiddels hebben zich een aantal mensen aangemeld voor deze werkgroep, te weten, Esther de Ruiter, Gerrit de Boer, Leo Hoogweg, Sandra Zappeij, Frans Poppe en Rob van Steen. Vanuit Dorpsbelang Bant neemt Arjan Dunnewind zitting.


We zijn nog op zoek naar iemand met een achtergrond/ ervaring met communicatie en media.  

 

De werkgroep heeft als doel te onderzoeken of de toetsing van de gemeente goed is gebeurd en om zoveel mogelijke relevante informatie omtrent het plan en de onderneming te verzamelen. Al deze informatie kan worden gebruikt om belanghebbenden in staat te stellen een gefundeerd bezwaar in te dienen.
De werkgroep werkt momenteel ook aan het vinden van een advocaat waarbij cruciale informatie kan worden neergelegd om te beoordelen op bruikbaarheid.
Verder heeft de werkgroep inmiddels een brief opgesteld die is verstuurd naar de Griffier en  de raadsleden. Deze brief zal behandeld worden op de raadsvergadering van 8 juli as. Het is goed om als dorp flink vertegenwoordigd te zijn op de publieke tribune tijdens deze raadsvergadering. Let wel; vanaf de publieke tribune kan er niet worden meegepraat. We zijn dus toeschouwers en we willen benadrukken dat we ons daar netjes te gedragen hebben.

 

Hoeveel tijd is er nog om een bezwaar in te dienen?
De termijn om bezwaar in te dienen bedraagt 6 weken vanaf de bekendmaking. Afgelopen week woensdag 26 juni stond de bekendmaking in de krant, dus vanaf daar loopt de tijd. 6 weken later is 7 augustus.

 

Is de bouw te stoppen?
Theoretisch is de bouw te stoppen. Het is daarvoor nodig dat belanghebbenden via hun rechtsbijstandverzekering een bezwaar indienen en bij dat bezwaar een aanvraag doen voor een tijdelijke voorziening. Als de tijdelijke voorziening wordt toegekend zal de bouw moeten worden gestopt en zal een hertoetsing moeten worden gedaan.
Inmiddels zijn er al meerdere inwoners bezig in dit traject.
Als de bouw gestaakt wordt wil dat nog niet zeggen dat het plan daarmee stopt. Als namelijk blijkt dat alles aan alle regels voldoet is het goed mogelijk dat Gromes Plenders Fertilizers B.V. daar met zijn mestsilo’s blijft.

 

Diverse stukken rondom de vergunningsaanvraag.

 

27-06-2019

 

Naar aanleiding van de onrust in het dorp over bouwactiviteiten op het Rister, heeft Dorpsbelang woensdagavond besloten een onderzoeks-/actie comité te formeren. Voor dit comité zijn wij op zéér korte termijn op zoek naar mensen die hier zitting in willen nemen.

 

We zoeken mensen met de volgende kennis/ achtergrond;

Juridisch

Financieel

Ondernemer/ BOK-lid

Media en communicatie

Een lid van het bestuur van Dorpsbelang Bant zal ook zitting nemen in dit comité.

 

Mensen kunnen zich melden Christa Kruitbosch Secretaris  of Arjan Dunnewind voorzitter van Dorpsbelang

Via info@bant.nl of

0683524948 Arjan Dunnewind


Top <h4>bant.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bant.nl/home">Homepagina</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sinterklaas">Sinterklaas</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ons-dorp">Ons dorp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bestuur-dorpsbelang">Bestuur Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rondje-bant">Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/visie-doelstelling">Visie/doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mfc-de-akkers">MFC de Akkers</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/groenteam">Groenteam</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/feestcommissie-bant">Feestcommissie Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bedrijven">Banter Bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/dorp-in-beeld">Dorp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/website-redactie">Website redactie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/recreatie">Recreatie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/belevenissenbos">Belevenissenbos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fietsroute-bantiliek">Fietsroute Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeugd">Jeugd</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/banjos">Banjo’s</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/basisscholen">Basisscholen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/peuterstartgroep">Peuterstartgroep</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kinderopvang">Kinderopvang Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sport-hobby">Sport/hobby</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bcvb">Box Cardio Vereniging Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/crossbaan">Crossbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/darten">Darten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ijsbaan">IJsbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeu-de-boules">Jeu de boules</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fanfare-bant-creil-rutten">Fanfare Bant Creil Rutten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/klaverjassen">Klaverjassen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/koffieochtend">Koffieochtend</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/manege">Manege</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/menvereniging">Menvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/voetbal">Voetbal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volleybal">Volleybal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/soos">Soos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/toneelvereniging">Toneelvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volkstuin">Volkstuin</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vrouwen-van-nu">Vrouwen van nu</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/wandelpad-kuierlatten">Wandelpad Kuierlatten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kerken-vrijwilligers-verenigingen">Kerk</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bantsiliek">Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/emmaasparochie">Emmaüsparochie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zonnebloem">Zonnebloem</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-en-politie">Gemeente en politie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-provincie">Gemeente en provincie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/begraafplaats">Begraafplaats</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtwerker">Buurtwerker</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/politie-wijkagent">Politie / Wijkagent</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtpreventie">Buurtpreventie WhatsApp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vervoer">Vervoer</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rister-5">Rister 5</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/blog">Blog</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord">Prikbord</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord-nieuw-bericht">Nieuw bericht</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fotoalbums">Fotoalbums</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/enquete">Enquete</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>