Zeldzame libellen in Kuinderbos

Zeer zeldzame libellen waargenomen in Kuinderbos afgelopen seizoen.

ZEER ZELDZAME LIBELLEN WAARGENOMEN IN KUINDERBOS AFGELOPEN SEIZOEN

 

De afgelopen 15 jaar zijn in het Kuinderbos veel poelen, vennen, kreken, natuurvriendelijke oevers en zelfs een beek aangelegd. Al deze waterpartijen vormen samen een natte as van 6 km diagonaal door het Kuinderbos. De waterpartijen hebben diverse grondsoorten als ondergrond zoals zand, veen, klei en zavel. Dit gemengd met de schelpen van de voormalige Zuiderzee maakt dit gebied uitermate geschikt voor libellen. De Vlinderstichting heeft het Kuinderbos mede hierom in 2011 uitgeroepen tot één van de drie Nederlandse libellen reservaten. In het Kuinderbos wordt ook veel aan bosranden beheer gedaan, dit zijn ideale "jachtvelden" voor libellen, samen met het water onmisbaar in hun levenscyclus.

 

In het Kuinderbos zijn veel vrijwilligers actief één daarvan Gerard Eggens is één van de beste libellen herkenners van ons land en als boswachter prijs ik me gelukkig dat hij heel actief is in het Kuinderbos. Gerard is ook actief als vrijwilliger voor de Vlinderstichting waar hij dagvlinders voor monitort in natuurgebieden in de gehele Noordoostpolder

 

Afgelopen seizoen was wel heel bijzonder mede door de vroege, mooie en lange zomer wat ideaal libellen weer is. In een ven trof hij maar liefst 5 soorten witsnuitlibellen tegelijkertijd aan, wat uniek is in Nederland het betroffen de Gevlekte Witsnuitlibel (meest algemeen), Noordse Witsnuitlibel (3jaar niet gezien), Venwitsnuitlibel tot dan nog maar 5 gezien., Sierlijke Witsnuitlibel  de eerste waarneming in Flevoland met paring en ei afzet en de in Nederland verdwenen Oostelijke Witsnuitlibel met zeker 4 mannetjes op de poel gezien. Met name deze Oostelijke is zeer zeldzaam en hopelijk zijn er ook vrouwtjes geweest ondank dat ze niet gezien zijn. Of er voortplanting en ei afzet heeft plaatsgevonden zal pas de komende jaren duidelijk worden

 

MAAR ER WAS MEER

Ook de heidelibellen deden het prima daarvan zijn nu 8 soorten gezien waarvan Bruinrode, Steenrode en Bloedrode heel algemeen zijn maar ook Zwarte Heidelibel waar het niet goed mee gaat in Nederland. Bandheidelibel die op de infiltratieslootjes langs de oostrand van de Noordoostpolder zit. De Kempense Heidelibel zoekt slootjes die in de winter droog staan, Zwervende Heidelibel die dit jaar voor het eerst als larve heeft overwinterd in het Schansveld en de Zuidelijke Heidelibel die dit jaar hard oprukt naar het noorden.

 

Andere bijzondere libellen waren Kanaal juffer in het Schansveld en de Zuidelijke Keizerlibel in het Schoterveld. Erg bijzonder was ook de 1e waarneming van het Beekoeverlibel mannetje helemaal hel blauw van kleur.

 

De reden dat Staatsbosbeheer Kuinderbos en de Vlinderstichting dit nieuws nu pas bekend maken ligt in het feit dat er veel mensen libellen fotograferen en daarbij de bijzonder vegetatie langs de poel de vele betredingen niet zou overleven.

Inmiddels is bij de poelen bebording aangebracht zodat de boswachter als "noodrem" verbaliserend kan optreden

 

Kars Veling, Vlinderstichting "Toen het Kuinderbos werd uitgeroepen tot libellenreservaat was dit vanwege de soortenrijkdom, maar nog jaarlijks worden er, vooral door de scherpe blik van Gerard Eggens, nog nieuwe soorten bij gevonden. Het is echt een van de mooiste libellengebieden van ons land".

 

Er zijn dit jaar in het Kuinderbos 46 soorten gezien en in het totaal door de jaren heen 51 soorten.


Naar het nieuwsoverzicht

Top <h4>bant.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bant.nl/home">Homepagina</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ons-dorp">Ons dorp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bestuur-dorpsbelang">Bestuur Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rondje-bant">Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/visie-doelstelling">Visie/doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mfc-de-akkers">MFC de Akkers</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/groenteam">Groenteam</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/feestcommissie-bant">Feestcommissie Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bedrijven">Banter Bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/dorp-in-beeld">Dorp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/website-redactie">Website redactie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/recreatie">Recreatie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/belevenissenbos">Belevenissenbos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeugd">Jeugd</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/banjos">Banjo’s</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/basisscholen">Basisscholen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/peuterstartgroep">Peuterstartgroep</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kinderopvang">Kinderopvang Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sport-hobby">Sport/hobby</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bcvb">Box Cardio Vereniging Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/crossbaan">Crossbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/darten">Darten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ijsbaan">IJsbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeu-de-boules">Jeu de boules</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fanfare-bant-creil-rutten">Fanfare Bant Creil Rutten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/klaverjassen">Klaverjassen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/koffieochtend">Koffieochtend</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/manege">Manege</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/menvereniging">Menvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/voetbal">Voetbal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volleybal">Volleybal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/soos">Soos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/toneelvereniging">Toneelvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volkstuin">Volkstuin</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vrouwen-van-nu">Vrouwen van nu</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/wandelpad-kuierlatten">Wandelpad Kuierlatten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kerken-vrijwilligers-verenigingen">Kerk</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bantsiliek">Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/emmaasparochie">Emmaüsparochie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zonnebloem">Zonnebloem</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-en-politie">Gemeente en politie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-provincie">Gemeente en provincie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/begraafplaats">Begraafplaats</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtwerker">Buurtwerker</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/politie-wijkagent">Politie / Wijkagent</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtpreventie">Buurtpreventie WhatsApp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vervoer">Vervoer</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rister-5">Rister 5</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/blog">Blog</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord">Prikbord</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord-nieuw-bericht">Nieuw bericht</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fotoalbums">Fotoalbums</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/enquete">Enquete</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>