Werkzaamheden Liander Kabel- en leidingaanleg Noordoostpolder

Werkzaamheden Liander Kabel- en leidingaanleg Noordoostpolder

Gezien de groeiende vraag naar elektriciteit én het groeiende aanbod van elektriciteit vanuit teruglevering aan het elektriciteitsnet zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet noodzakelijk. Om deze reden is Liander gestart met het uitbreiden en verzwaren van het middenspanningsnet in de Noordoostpolder.

 

Dit middenspanningsnet bestaat uit middenspanningskabels en middenspanningsruimten. Vitens heeft vanaf de eerste ontwikkeling van de Noordoostpolder in het gebied drinkwaterleidingen liggen. Ook deze worden vervangen door kunststofleidingen. Gelijktijdig worden dan ook de huisaansluitingen, voor zover noodzakelijk, vervangen. Door gelijktijdig de werkzaamheden zowel voor de elektriciteitskabels als de waterleidingen uit te voeren voorkomen we dat er twee keer omgevingshinder ontstaat en zijn we klaar voor de toekomst. Visser & Smit Hanab zal dit werk in opdracht van Liander en Vitens uitvoeren.

 

Projectbeschrijving

Het projectgebied is in onderstaand figuur weergegeven met rode lijnen welke onderbroken zijn door grijze lijnen. De rode lijnen betreft de standaard aanleg in open sleuf en de grijze lijnen betreft de aanleg middels een persing of horizontaal gestuurde boring. Hierbij behoeft er geen sleuf gegraven te worden en ook geen verharding opgebroken en weer hersteld. Ter plaatse van bomen worden altijd gestuurde boringen uitgevoerd en dan met name langs de Noordermeerweg. Hierdoor behoeven er geen bomen gekapt te worden. De kabel- en leidingsleuven zijn nagenoeg allen in de wegberm gelegen. Indien er wegen of inritten gekruist worden gebeurd dat in principe met een persing of een horizontaal gestuurde boring. De straten waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn de Noordermeerweg, Ruttensepad, Meerweg, Wrakkenweg/N-712; Veneweg, Venepad; Polenweg; Weg van Ongenade en het Creilerpad. Wat merkt u er van? Voor het uitvoeren van de werkzaamheden zal één weghelft gebruikt worden als werkterrein. De andere weghelft blijft open voor het wegverkeer waarbij een voorrangsregeling van toepassing zal zijn. Er wordt gewerkt in werkvakken van ca. 150 meter. Het streven is om de omgevingshinder zoveel mogelijk te beperken.

 

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden in januari 2023 aanvangen en in juli 2023 afgerond kunnen worden. E.e.a. is uiteraard mede afhankelijk van de weersomstandigheden want bij te lage temperaturen mogen er geen graafwerkzaamheden en werkzaamheden aan kabels en leidingen plaatsvinden Informatie over de werkzaamheden. Naast deze algemene informatie worden alle aanliggende woningen en bedrijven vóór aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd wanneer welke werkzaamheden plaats gaan vinden en wie de contactpersonen zijn die u kunt bellen voor vragen of klachten.

 

Indien we werkzaamheden aan de waterleiding uitvoeren met een tijdelijke korte onderbreking van de watertoevoer dan laten we u dat vroegtijdig weten. Indien u vragen of klachten heeft dan kunt u bellen met onze uitvoerder Freek Hidding tel. nr. 06-5022 5793 of met onze projectcoördinator dhr. Jan Souwman tel.nr. 06-1100 8108. Indien u dat wenst bent u na telefonische afspraak van harte welkom in onze keten welke te vinden zijn aan de Venelaan 1 te Rutten naast de sportzaal De Kwartslag.


Naar het nieuwsoverzicht

Top <h4>bant.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bant.nl/home">Homepagina</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ons-dorp">Ons dorp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bestuur-dorpsbelang">Bestuur Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rondje-bant">Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/visie-doelstelling">Visie/doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mfc-de-akkers">MFC de Akkers</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/groenteam">Groenteam</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/feestcommissie-bant">Feestcommissie Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bedrijven">Banter Bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/dorp-in-beeld">Dorp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/website-redactie">Website redactie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/recreatie">Recreatie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/belevenissenbos">Belevenissenbos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fietsroute-bantiliek">Fietsroute Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeugd">Jeugd</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/banjos">Banjo’s</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/basisscholen">Basisscholen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/peuterstartgroep">Peuterstartgroep</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kinderopvang">Kinderopvang Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sport-hobby">Sport/hobby</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/biljart">Biljart</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/beachvolleybalbaan">Beachvolleybalbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/crossbaan">Crossbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/darten">Darten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ijsbaan">IJsbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeu-de-boules">Jeu de boules</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fanfare-bant-creil-rutten">Fanfare Bant Creil Rutten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/klaverjassen">Klaverjassen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/koffieochtend">Koffieochtend</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/manege">Manege</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mountainbike-route">Mountainbike route</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/menvereniging">Menvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/voetbal">Voetbal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volleybal">Volleybal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/soos">Soos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/toneelvereniging">Toneelvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volkstuin">Volkstuin</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vrouwen-van-nu">Vrouwen van nu</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/wandelpad-kuierlatten">Wandelpad Kuierlatten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kerken-vrijwilligers-verenigingen">Kerk</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bantsiliek">Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/emmaasparochie">Emmaüsparochie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zonnebloem">Zonnebloem</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-en-politie">Gemeente en politie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-provincie">Gemeente en provincie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/begraafplaats">Begraafplaats</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtwerker">Buurtwerker / Carrefour</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/politie-wijkagent">Politie / Wijkagent</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtpreventie">Buurtpreventie WhatsApp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vervoer">Vervoer</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zorgensociaal">Sociaal en zorg</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/blog">Blog</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord">Prikbord</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord-nieuw-bericht">Nieuw bericht</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fotoalbums">Fotoalbums</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/enquete">Enquete</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/stemweek">Stemweek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/aanmelden-leden-dorpsbelang">Aanmelden leden Dorpsbelang</a></li> </ul>