Eind april was ik in een boekhandel in Stuttgart, Duitsland. Uit nieuwsgierigheid liep ik naar de afdeling reisboeken en daar lag een aantal reisgidsen over Nederland uitgestald. Een paar gidsen in mijn handen gepakt en tot mijn verrassing stond er in de twee dikste reisgidsen aanzienlijk meer informatie over de Noordoostpolder dan over Lelystad maar vooral dan over Almere. Voor de Noordoostpolder had men veel meer aandacht dan voor de dominante regio’s in onze provincie. Inwendig juichte ik, want ik moet bekennen dat er bij mij wat rivaliteit in is geslopen ten opzichte van de andere kant van de Ketelbrug.

 

Zoals iedereen wel weet doe ik wat in de plaatselijke politiek alhier. Ook daar ik merk dat de kloof tussen noordelijk Flevoland (Noordoostpolder en Urk) en de rest van onze provincie groter is dan wel eens wordt vermoed, en dat deze door alle politieke stromingen heen loopt. Soms loop je daar hardhandig tegenaan. Zoals bij de verkiezingsborrel van mijn eigen partij op de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart. De afdelingen uit Flevoland en Utrecht waren bij elkaar gekomen in een Lelystads café om gezamenlijk een gezellige uitslagenavond te vieren. Toen de afdeling Noordoostpolder vertrok werden we door veel partijgenoten netjes gedag gezegd, en ook een niet nader te noemen lid van het Almeerder afdelingsbestuur nam enthousiast afscheid. Joviaal werd ons gevraagd: “Morg’n weer koei’n melk’n?” Eenmaal buiten keken we als Noordoostpoldernaren elkaar aan en wisten we niet helemaal of we dit nou hilarisch moesten vinden of toch ook vooral behoorlijk onbenullig? Zou deze Almeerder daadwerkelijk denken dat men in Noordoostpolder één of ander Sallands- of Achterhoeks-achtig dialect spreekt? Laten we hem het voordeel van de twijfel geven en ervan uitgaan dat hij als hij diep nadenkt ook wel weet hoe de geschiedenis van onze polder in elkaar steekt en dat je er gezien de bevolkingssamenstelling vanuit kunt gaan dat Algemeen Beschaafd Nederlands de voertaal is binnen onze gemeentegrenzen. Niet teveel zoeken achter deze als grappig bedoelde afscheidsgroet? Toch wel, want het zegt meer over hoe men vanuit het Almeerse tegen de noordelijkste Flevolandse gemeente aankijkt dan op het eerste gezicht lijkt.

 

Hoe het openbaar vervoer in onze provincie is geregeld vertelt ook een hoop over de onderlinge verhoudingen. Nu hebben wij het in Bant nog behoorlijk getroffen doordat de Qliner 315 bij de bushalte bij ons dorp stopt en Bantenaren zodoende een prima mogelijkheid geeft om gemakkelijk richting Lelystad of Groningen te reizen. Wij hebben onze eigen snelbus! In veel andere polderdorpen is het aanmerkelijk minder gesteld met het openbaar vervoer. Kom ’s avonds of in het weekend maar eens per bus in Creil, Rutten of Nagele. Veel succes! De ontsluiting van de Noordoostpolder met andere delen van het land kan trouwens ook stukken beter, maar dat komt vooral omdat de plannen voor de Zuiderzeelijn (een spoorlijn die het westen zou verbinden met het noorden van ons land) in 2008 definitief werden afgeschoten. Tijdens een recente bijeenkomst op Urk over openbaar vervoer in noordelijk Flevoland werd duidelijk dat er bij veel afgevaardigden uit de Noordoostpolder en Urk grote behoefte was aan beter en sneller vervoer. Gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie was op deze werkconferentie aanwezig en zou alle input meenemen, hij had uiteraard veel interessante dingen gehoord. Maar of er wat mee gaat gebeuren? Rekent u zich vooral niet rijk, want als ik zie hoeveel prioriteit er vanuit de provincie sinds ik wat meehobbel in de politiek aan openbaar vervoer en Noordoostpolder is gegeven dan is dat bedroevend weinig. En Jaap Lodders, met OV in zijn portefeuille, gaat daar echt geen grote veranderingen in brengen. En mijn partijgenoot in het provinciebestuur? Die twitterde dezelfde avond geestig bedoeld of er al iemand over de Zuiderzeelijn was begonnen. Zoals gezegd: de kloof loopt door alle politieke geledingen heen. Zelf heb ik meer op met de ons omliggende gemeenten. Misschien moeten we daar meer mee optrekken, al blijf je wat openbaar vervoer betreft afhankelijk van de provincie. Maar ja, wat moeten al die koeienboeren in dat rare Noordoostpolder toch met een trein of andere hoogwaardige vormen van personenvervoer?

 

Overigens helemaal niets mis met koeien melken, ik ken een aantal melkveehouders en dat zijn stuk voor stuk mensen met passie voor hun vak. Misschien dat ook een adviseur op het gebied van management en bedrijfsvoering daar nog een hoop van kan opsteken!

 

Groet,

 

Wim van Wegen

Afbeeldingen

Koei’n melk’n 2/4
Koei’n melk’n 3/4
Koei’n melk’n 4/4

Naar het nieuwsoverzicht

Top <h4>bant.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bant.nl/home">Homepagina</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ons-dorp">Ons dorp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bestuur-dorpsbelang">Bestuur Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rondje-bant">Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/visie-doelstelling">Visie/doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mfc-de-akkers">MFC de Akkers</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/groenteam">Groenteam</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/feestcommissie-bant">Feestcommissie Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bedrijven">Banter Bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/dorp-in-beeld">Dorp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/website-redactie">Website redactie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/recreatie">Recreatie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/belevenissenbos">Belevenissenbos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fietsroute-bantiliek">Fietsroute Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeugd">Jeugd</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/banjos">Banjo’s</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/basisscholen">Basisscholen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/peuterstartgroep">Peuterstartgroep</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kinderopvang">Kinderopvang Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sport-hobby">Sport/hobby</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/biljart">Biljart</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/beachvolleybalbaan">Beachvolleybalbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/crossbaan">Crossbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/darten">Darten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ijsbaan">IJsbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeu-de-boules">Jeu de boules</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fanfare-bant-creil-rutten">Fanfare Bant Creil Rutten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/klaverjassen">Klaverjassen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/koffieochtend">Koffieochtend</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/manege">Manege</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mountainbike-route">Mountainbike route</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/menvereniging">Menvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/voetbal">Voetbal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volleybal">Volleybal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/soos">Soos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/toneelvereniging">Toneelvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volkstuin">Volkstuin</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vrouwen-van-nu">Vrouwen van nu</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/wandelpad-kuierlatten">Wandelpad Kuierlatten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kerken-vrijwilligers-verenigingen">Kerk</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bantsiliek">Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/emmaasparochie">Emmaüsparochie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zonnebloem">Zonnebloem</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-en-politie">Gemeente en politie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-provincie">Gemeente en provincie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/begraafplaats">Begraafplaats</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtwerker">Buurtwerker / Carrefour</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/politie-wijkagent">Politie / Wijkagent</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtpreventie">Buurtpreventie WhatsApp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vervoer">Vervoer</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zorgensociaal">Sociaal en zorg</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/blog">Blog</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord">Prikbord</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord-nieuw-bericht">Nieuw bericht</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fotoalbums">Fotoalbums</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/enquete">Enquete</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/stemweek">Stemweek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/privacy">Privacy</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/aanmelden-leden-dorpsbelang">Aanmelden leden Dorpsbelang</a></li> </ul>