Verslag Verenigingenoverleg 2019 Datum 14 november 2019, 20.00uur Locatie MFC de Akkers

Verslag Verenigingenoverleg 2019

Datum 14 november 2019, 20.00uur

Locatie MFC de Akkers

 

 Opening

Arjan Dunnewind opent de vergadering

 

Mededeling:

*Het verslag van dit overleg zal worden gepubliceerd op www.Bant.nl en in Rondje Bant van januari februari 2020.

-Namens de PKN, MOK en de exploitatie-commissie van de Bantsiliek is aanwezig Gerard van Tilburg.

Afgelopen jaar was een druk jaar voor de exploitatie-commissie van de Bantsiliek. De vrijwilligers van de Bantsiliek hebben de diverse gelegenheden verzorgd.                                 De coördinator van de vrijwilligers van de Bantsiliek gaat stoppen en er wordt gezocht naar een opvolger voor deze functie.

 

Op 17 april wordt er, i.s.m. DB en de Bantsiliek en de PKN, een theaterstuk over de Holocaust gespeel door een theatergezelschap. Dit ter gelegenheid van de bevrijding van de NOP op 17 april 1945.

-Namens Schuba is Niels Sonneveld komende 23 november 2019. De datum voor 2020 volgt t.z.t.

-Namens carnavalsvereniging de Biersmurfers is Koen Huijben aanwezig. De Biersmurfers zijn i.s.m. de Revue en Dorpsbelang Bant druk met de voorbereidingen van de nieuwjaarsreceptie van 3 januari aanstaande. In februari zullen er weer de diverse carnavalsactiviteiten worden georganiseerd. 14 februari carnaval op de scholen, 21 februari. groot carnaval in Bant. En op 22 februari optocht in Rutten en ‘s middags kindercarnaval.

-Herman Verweij is aanwezig namens het GroenTeam. In de wintermaanden maakt het team 1x in de maand een rondje in en om het dorp. Vanaf het voorjaar komt het GroenTeam weer elke woensdag samen om het groen in en om het dorp te verzorgen.

-Namens de Fanfare, FBCR, is Eveline de Vries. Tijdens de decembermaand zijn er diverse gelegenheden waar FBCR te bewonderen is. 25 april 2020 is er een groots optreden in ’t Voorhuys’ in Emmeloord dit i.s.m. Alice Springs.

FBCR is drukdoende met het jeugdbeleid dit i.s.m. de scholen en het Cultuurbedrijf.  Daarnaast is FBCR is opzoek naar slagwerkers en Trombonespelers.

-Namens de Zonnebloem zijn aanwezig Greta van Hulzen en Cita van Oostrom

Ca 8 á 9 x per jaar wordt er een uitje georganiseerd voor mensen met een beperking. In september gaat de vrijwilligers bij de zieken in Bant langs, dit gebeurt jaarlijks. Meer informatie m.b.t. de Zonnebloem is  te vinden in Rondje Bant.

- Hanjo de Groot. Is aanwezig namens de Jeu de Boules.

Ook voor komend jaar staan er weer tal van activiteiten op stapel.

4 en 11 januari zijn er de sjoelkanpioenschappen, dan volgt er 21 mei het jeugd jeu de boules toernooi en op 31 mei (1e pinksterdag) het koppel-toernooi. 23 augustus volgt het single-toernooi. De jeu de Boules vereniging bestaat nu uit 45 leden, maar daar kan nog meer bij!

-Voor Avond4daagse Bant is Rianne de Waal aanwezig. De avond4daagse Bant opereert nu onder de vlag van Dorpsbelang Bant. De Avond4daagse Bant is lid van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Avond4daagse.  De commissie bestaat uit 6 leden. Maar om de Avond4 daagse in goede banen te leiden wordt er gebruikgemaakt van veel vrijwilligers. Elk jaar worden er 4 avonden gewandeld met verschillende routes 1x Kuinderbos, 1X Wellerwaard 2x Bant. Wellicht zal er in de komende jaren een uitwisseling plaats vinden met een van de buurdorpen. De wandel data voor 2020 staan nog niet vast.

De Avond4 daagse Bant maakt ook gebruik van verkeersregelaars. Middels een onlinecursus kun je verkeersregelaar worden. Je ‘diploma’ is dan 1 jaar gelding en dus ook te gebruiken voor andere evenementen.

-Buurtwerker; Susan Vermunt, heeft als opdracht, samenwerkingsopbouw. Dit betekent dat de Buurtwerker probeert daar waar mogelijk/ nodig mensen en verenigingen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld hiervan is de Kerstfair van 14 december georganiseerd door het ‘Hof van Bant’.

Voor 2020 staat de dorpsscan op de agenda. Er wordt dan een inventarisering gemaakt waar de behoeften van het dorp liggen.

Namens Trivia, de nieuwe Volleybal vereniging zijn aanwezig Ingrid Jansen En Jan Willem van der Wal.

Trivia is een samengestelde vereniging. Rutten, Bant, Creil/ Espel met ca. 200 leden. De vereniging heeft een klein bestuur met de diverse commissies. Er staan een aantal recreanten toernooien op de planning voor 2020 zoals; Dee toernooien zijn toegankelijk voor iedereen!

-De 2e zaterdag van januari het recreanten Nieuwjaars toernooi. En 6 maart recreantentoernooi.

-De Feestcommissie wordt vertegenwoordigd door Jolanda /d/ Beek en Lisette Klein. Er staat weer een hoop te gebeuren zoals op 28 december het FIFA-voetbal toernooi voor de jeugd.

Op 31 december wordt er een Oud &Nieuw feest georganiseerd in MFC de Akkers met om 20.00u kindervuurwerk en de oudjaars-conference op scherm. En om 1.00u de vuurwerkshow. Verder staat er voor 2020 Koningsdag weer op het programma en ‘Kleintje Dorpsfeest’ in het weekend van 5, 6 en 7 juni. Met vrijdag de vrijmibo, zaterdag Feest met Band. Zondagmiddag Matinee met bingo en bekendmaking van het thema voor het groot dorpsfeest 2021.

-Namens de keet ‘de Schure’ is Bart Dunnewind aanwezig. De activiteiten bij de Schure zijn meer spontaan georganiseerd. 1x per jaar doet ‘de Schure  mee aan de Keet Olympics. Dit wordt georganiseerd voor de keten in de NOP. De datum voor 2020 is nog niet bekend.

-Theo Vos is aanwezig namens SC Bant. 25 november is er een ledenvergadering met de presentatie van de nieuwe organisatie.  Het 1e Team loopt goed. Iedereen is tevreden met de nieuwe organisatie. Financieel zijn de zaken op orde en er is een buffer. Pijnpuntje binnen SC Bant is vrijwilligers.  Er zijn meer mensen nodig. Van de leden wordt verwacht dat zij hun steentje bijdragen. Voor de Sponsorcommissie zoekt men per direct nieuwe mensen.

De doelstelling m.b.t. de volledig fusie met Creil is dat deze mei-juni 2021 zal worden gerealiseerd.

Wat betreft de tennisbanen is men in overleg met de gemeente over de mogelijkheden.

Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden tussen MFC de Akkers en de Bantsiliek om te bekijken waar beide MFC elkaar kunnen versterken.

Het Vergiet wordt vertegenwoordigd door Frans van der Linde. In het weekend van 7 en 8 maart speelt het Vergiet de nieuw voorstelling. Het vergiet is opzoek naar meer dames.

 

 

  1. Rondvraag:

-Bantsiliek; Is het een idee om ‘Maestro’ in de Bantsiliek op te voeren tijden het dorpsfeest van 2021?  I.s.m. de Feestcommissie en FBCR? Beide organisatie nemen het mee.

-De Revue gaat er ook over de invulling van het groot dorpsfeest van 2021 (groot Dorpsfeest).

-FBCR; hoe krijgen wij info op facebook van het Dorpsbelang of op de website? Stuur een mail aan webredactie@bant.nl.                                                                                                                          N.a.v. ditzelfde overleg vorig jaar heeft FBCR-contact gezocht met de buurtwerker om organisatorisch een aantal zaken beter op de rit te krijgen en dat is goed gelukt. Tip van FBCR; de buurtwerker is zeer waardevol en schroom niet om deze te benaderen.

  1. Sluiting:

Arjan Dunnewind sluit de vergadering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Overzicht activiteiten 2020 (onder voorbehoud)

 

Januari

*31 december/ 1 januari Oud en Nieuw feest in MFC de Akkers

 

*3 januari nieuwjaarsreceptie, Bantsiliek

 

*4 en 11 januari zijn er de sjoelkanpioenschappen

 

* 11 januari (2e zaterdag van januari) het volleybal recreanten Nieuwjaars toernooi

 

 

Februari

14 feb. Carnaval op school

21 feb. Groot Carnaval in Bant.

22 feb Optocht in Rutten en ‘s middags kindercarnaval.

 

 

Maart

          * 6 maart recreantentoernooi Volleybal.

 

           April

*17 april Theatervoorstelling Bantsiliek over de holocaust. Ter gelegenheid van de bevrijding van de Noordoostpolder 17 april 1945.

 

*25 april 2020 is er een groots optreden FBCR in ’t Voothuys’in Emmeloord i.s.m. Alice Springs.

*27 April Koningsdag festiviteiten

 

 

Mei

*21 mei jeugd jeu de boules toernooi (4-12 jaar).

 

*31 mei (1e pinksterdag) het jeu de boules koppel-toernooi.

 

 

Juni

*5, 6 en 7 juni kleintje dorpsfeest

 

 

Augustus

*23 augustus het jeu de boules single-toernooi.

 

 

November

Half november volgende overleg Banter-verenigingen

 


Naar het nieuwsoverzicht

Top <h4>bant.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.bant.nl/home">Homepagina</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sinterklaas">Sinterklaas</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ons-dorp">Ons dorp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bestuur-dorpsbelang">Bestuur Dorpsbelang</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/rondje-bant">Rondje Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ledenadministratie">Ledenadministratie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/visie-doelstelling">Visie/doelstelling</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mfc-de-akkers">MFC de Akkers</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/groenteam">Groenteam</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/feestcommissie-bant">Feestcommissie Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bedrijven">Banter Bedrijven</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/dorp-in-beeld">Dorp in beeld</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/website-redactie">Website redactie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/recreatie">Recreatie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/belevenissenbos">Belevenissenbos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fietsroute-bantiliek">Fietsroute Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeugd">Jeugd</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/banjos">Banjo’s</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/basisscholen">Basisscholen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/peuterstartgroep">Peuterstartgroep</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kinderopvang">Kinderopvang Alles Kids</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/sport-hobby">Sport/hobby</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bcvb">Box Cardio Vereniging Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/biljart">Biljart</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/beachvolleybalbaan">Beachvolleybalbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/crossbaan">Crossbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/darten">Darten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/ijsbaan">IJsbaan</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/jeu-de-boules">Jeu de boules</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fanfare-bant-creil-rutten">Fanfare Bant Creil Rutten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/klaverjassen">Klaverjassen</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/koffieochtend">Koffieochtend</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/manege">Manege</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mountainbike-route">Mountainbike route</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/menvereniging">Menvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/voetbal">Voetbal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volleybal">Volleybal</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/soos">Soos</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/toneelvereniging">Toneelvereniging</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/volkstuin">Volkstuin</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vrouwen-van-nu">Vrouwen van nu</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/wandelpad-kuierlatten">Wandelpad Kuierlatten</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/kerken-vrijwilligers-verenigingen">Kerk</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/bantsiliek">Bantsiliek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/emmaasparochie">Emmaüsparochie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/mok">MOK</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/protestantse-gemeente-bant">Protestantse gemeente Bant</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/uurtje-feest">Uurtje Feest</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/zonnebloem">Zonnebloem</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-en-politie">Gemeente en politie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/gemeente-provincie">Gemeente en provincie</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/begraafplaats">Begraafplaats</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtwerker">Buurtwerker</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/politie-wijkagent">Politie / Wijkagent</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/buurtpreventie">Buurtpreventie WhatsApp</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/vervoer">Vervoer</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/blog">Blog</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/facebook">Facebook</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord">Prikbord</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/prikbord-nieuw-bericht">Nieuw bericht</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/fotoalbums">Fotoalbums</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/enquete">Enquete</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/stemweek">Stemweek</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/nieuwjaarsreceptie2021">Nieuwjaarsreceptie 2021</a></li> <li><a href="https://www.bant.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>